Kontakt

Sepharma Sp. z o.o.
ul. Słomińskiego 5/164
00-195 Warszawa

Sąd Rej. dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000373627
NIP 525-249-56-24

Tel. 22 188 41 00
Fax: 22 188 41 01

info@sepharma.pl
www.sepharma.pl

Dział handlowy:

Max Arthur Jasieński
tel. 669-302-603
a.jasienski@sepharma.pl

Rafał Kosut
tel. 603-306-202
r.kosut@sepharma.pl

Filip Matuszkiewicz
tel. 669-304-101
f.matuszkiewicz@sepharma.pl

Sepharma © 2013